Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Vi hjälper dig hela vägen från idé
till färdig produkt.

Solhagens Mekaniska AB är sedan 70-talet ett etablerat företag med tillverkning av kvalificerade industrikomponenter, monteringsutrustningar, maskindetaljer och prototyper till industrin.

De arbeten vi utför innefattar detaljtillverkning i varierande seriestorlek och helt eller delmontage av maskiner och fixturer.
Tillverkning av detaljer görs i de flesta material och vi ombesörjer t.ex. yt- och värmebehandling för komponenter. Vårt kontaktnät för inköp av material för bearbetning och komponenter för montage är utbrett.

Fortlöpande utveckling av verksamheten samt våra medarbetares långa erfarenhet, engagemang och serviceinriktning gör att företaget kan möta våra kunders behov. Fokus ligger på nöjda kunder varpå Solhagens Mekaniska AB alltid strävar efter att skapa användarcentrerade lösningar.

Företagets målsättning för att begränsa miljöpåverkan är att fortsätta arbetet med hållbarhet och lämna så små fotavtryck som möjligt.

Välkommen att kontakta oss

Skärande bearbetning, CAD/CAM, Montage och mycket mer.


Skärande bearbetning

Solhagens Mekaniska AB utför skärande bearbetning med hög precision i material som stål, rostfritt, aluminium och plast. Vi tillverkar såväl komplicerade detaljer med höga krav på små toleranser som enklare detaljer i både stora och små volymer.


CAD/CAM

För beredning från enkla 2D detaljer till avancerade 3D modeller arbetar vi i ett av världens största beredningsprogram, Mastercam, för att nyttja vår maskinpark på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi har mångårig erfarenhet på området och bistår gärna med hjälp redan tidigt i projektet.


Montage

Solhagens Mekaniska AB är ett flexibelt företag och erbjuder helhetslösningar med montage av hela eller delar av maskiner och fixturer samt komponentinköp och testkörning före leverans. Vi kan även bistå med konstruktionsarbeten.

Solhagens mekaniska har utfört legoarbeten med kvalitet i 40 år

Om Solhagens Mekaniska

Söker du en kompetent och tillförlitlig mekanikpartner, är Solhagens Mekaniska ett tryggt val. Vi har lång erfarenhet av skärande bearbetning och montage och hanterar produkter både på detaljnivå och som sammansatta enheter.

Solhagens Mekaniska är en detaljtillverkare i varierande seriestorlekar i de flesta material. Vi har lång erfarenhet av industriverktyg och prototyptillverkning. Med effektivt och modernt CAM-system bereder och bearbetar vi avancerade 3D-ytor.

Kvalitet & Miljö

På Solhagens Mekaniska arbetar vi aktivt med kvalitet & miljö genom att löpande uppdatera våra rutiner och se över vårt sätt att arbeta för att motsvara våra beställares förväntningar. När du anlitar oss får du en leverantör med en tydlig målsättning om att leverera genomgående hög kvalitet och som har en tydlig strategi kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Välkommen att kontakta oss
0522-362 75
Solhagens Mekaniska AB
Skalbanksvägen 6C
451 55 Uddevalla

Telefon (vx): 0522-36275
E-post: info@solhagensmekaniska.se

Du kan också sända din förfrågan direkt till order@solhagensmekaniska.se eller använda formuläret nedanför.

    Ladda upp ev, fil (ZIP / JPG / PDF Max 10mb):